Kultūra Gamta Paslaugos Veikla Informacija Naujienos Žemėlapiai Fotogalerija Klausimai Kontaktai
Kultūra Grįžti į pradžią Rašykite mums Administruoti  
 Pabiržulio archeologinis kompleksas
 Etnokultūra
 Sietuvos kūlgrinda
 Piliakalniai
 Šatrija
 Paršpilis
 Sprūdė
 Moteraitis
 Girgždūtė
 Širmė
 Vembūtai
 Medvėgalis
 Bilioniai (Švedkalnis)
 Žąsūgalos kalnas
 Medininkų žemės gynybinė - signalinė sistema
 Architektūros vertybės
 Varnių katedra
 Paminklas vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui Mykalojui Daukšai
 Biržuvėnų dvaras
 Buvusios Varnių kunigų seminarijos pastatas
 Šv. Aleksandro parapijinė bažnyčia Varniuose
 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
 Pavandenės Šv. Onos bažnyčia su varpine
 Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas
 Paminklas vyskupui Motiejui Valančiui
 Gyvenvietės
 Pavandenė
 Janapolė (Viržuvėnai)
 Luokė
 Požerė
 Varniai
 VARNIŲ REGIONINIO PARKO FOLKLORO ANSAMBLIS "DRUJA"
Požerė

 

Požerės miestelis išaugo prie Požerės dvaro, kurį XVIII – XX a. pr. valdė dvarininkai Zaleskiai bei Stachelbergai. Apie 1907 m. dvaras buvo išdalintas rusams kolonistams.

Miestelio įžymybė - 1771 m dvarininko P. Zaleskio pastatyta Kristaus Atsimainymo bažnyčia su varpine. Bažnyčia – medinė, sienos pušinių rąstų, be papuošalų, architektūra nesudėtinga, viduje – gražaus darbo medinis altorius, pasižymintis aukšta medžio drožinių technika, pagamintas vietos dievadirbių. Bažnyčioje yra stebuklinga laikoma Viešpaties Jėzaus statula. Garsūs Kristaus Atsimainymo atlaidai (08 06), kurie sutraukia aplinkinių kaimų bei miestelių gyventojus.

Požerės apylinkėse žymūs 1963 m. sukilimo įvykiai: tų metų birželio 29 d. (per Šv. Petrą ir Povilą) tarp Gulbių, Rešketų ir Girdvainių kaimų rusų kazokai užtiko sukilėlių būrį. Mūšyje krito 29 sukilėliai.

Į rytus nuo Požerės yra Paršežerio ežeras, jo pakrantėje įkurta poilsiavietė. Vakariniame ežero krante yra Burbiškių piliakalnis, netoli jo – Sietuvos kūlgrinda, šaltinis „Milžinų maudykla". Lankomus objektus apjungia Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų – dviratininkų takas.