Kultūra Gamta Paslaugos Veikla Informacija Naujienos Žemėlapiai Fotogalerija Klausimai Kontaktai
Kultūra Grįžti į pradžią Rašykite mums Administruoti  
 Pabiržulio archeologinis kompleksas
 Etnokultūra
 Sietuvos kūlgrinda
 Piliakalniai
 Šatrija
 Paršpilis
 Sprūdė
 Moteraitis
 Girgždūtė
 Širmė
 Vembūtai
 Medvėgalis
 Bilioniai (Švedkalnis)
 Žąsūgalos kalnas
 Medininkų žemės gynybinė - signalinė sistema
 Architektūros vertybės
 Varnių katedra
 Paminklas vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui Mykalojui Daukšai
 Biržuvėnų dvaras
 Buvusios Varnių kunigų seminarijos pastatas
 Šv. Aleksandro parapijinė bažnyčia Varniuose
 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
 Pavandenės Šv. Onos bažnyčia su varpine
 Vyskupo Motiejaus Valančiaus namas
 Paminklas vyskupui Motiejui Valančiui
 Gyvenvietės
 Pavandenė
 Janapolė (Viržuvėnai)
 Luokė
 Požerė
 Varniai
 VARNIŲ REGIONINIO PARKO FOLKLORO ANSAMBLIS "DRUJA"


Medvėgalio piliakalnis

Medvėgalis - iškiliausias Žemaitijos kalnas (anot Č. Kudabos :"Tarsi šio krašto kalvų karalius"). Kalvos aukštis - 234 m. Taip pat Medvėgalis -  centrinė, žymiausia tvirtovė gynusi Žemaitiją nuo kryžiuočių antpuolių. Medvėgalio archeologinį kompleksą sudaro Medvėgalio, Pilies, Piliorių, Alkos, Ąžuolų, Sumonų kalvos su kūlgrinda.  

 

Apie Medvėgalio vardo kilmę pasakojama, jog kitados jo viršūnėje buvusi galinga pilis, kartą apgulta begalės geležimi ginkluotų priešų, kurių net narsiausi pilies gynėjai negalėję įveikti: reikėjo šauktis pagalbos iš Medininkų. Tačiau niekas neišdrįso eiti per geležinį apgulties žiedą. Tuomet atsirado dvi merginos, kurios pilies valdovui pasakiusios: "Mudvi galiva". Joms pavykę nakties metu prasmukti bei pranešti svarbias žinias ir jų dėka pilis buvo išvaduota. 

 

Kryžiuočių kronikose pirmą kartą Medvėgalio pilis (castrum Medewagilin) minima 1316 m. Tą kart pilies nesiryžta pulti, tačiau 1329 m. jungtinė kryžiuočių ordino ir Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio kariuomenė po atkaklių mūšių įveikė 6000 pilies gynėjų kariuomenę, kraštą nuniokojo, o gyventojus apkrikštijo, tačiau pastarieji greit grįžo prie senojo tikėjimo. Viso žinoma apie 20 Ordino žygių prieš Medvėgalį.

 

Apie karžygišką Medvėgalio praeitį savo veikaluose rašė: D. Poška, M. Valančius, S. Daukantas, L.A. Jucevičius, jam savo eiles skyrė Maironis.

 

Ypatingai platūs vaizdai atsiveria nuo piliakalnio. Sakoma, jog nuo jo viršūnės matyti 14 bažnyčių bokštai, begalė kitų kalvų, tarp jų net už 30 km esanti Šatrija. Paties kalno vaizdą geriausiai galima apibūdinti Č. Kudabos žodžiais: "Visom žemaitiškų giedrų atmainom senelio Medvėgalio nuotaika taip pat vis kitokia. Taikus jis vakarinėje saulėje, budrus žaibams virš jo galvos skirstantis; šerkšnotą žiemą jis lyg žilas garbingas žynys".